Ochrana osobních údajů - Maňásci Living Puppets

Maňásci
Title
Přejít na obsah
Ochrana osobních údajů
Vítejte na stránkách www.living-puppets.cz. Ochrana Vašeho soukromí je při využívání této webové nabídky důležitá. Proto se, prosím, seznamte s následujícím prohlášením.
Webové stránky provozuje Ing. Radka Procházková, Oslavanská 99, 66491 Ivančice.  
 1. Tyto webové stránky můžete navštívit, aniž by o Vás byla zaznamenávána osobní data. Tato získávám pouze, pokud dojde k uzavření kupní smlouvy nebo pokud mě budete osobně kontaktovat. Základní data získávám bez Vašeho vysloveného souhlasu, protože jsou nezbytná ke zpracování kupní smlouvy (fakturaci objednávky a vedení účetnictví) nebo k vyřízení Vašeho dotazu či zpracování Vaší reklamace. Pokud jste fyzická osoba, jedná se o jméno, příjmení, dodací/fakturační adresu a telefon. Jste-li podnikatelský subjekt, jedná se o jméno firmy, adresu dodací/fakturační, IČ, DIČ a telefon. Tato data jsou poté uchovávána v souladu s platnými obchodními a účetními zákony v bezpečné databázi a na zabezpečeném místě a po uplynutí povinné zákonné lhůty (10 let) jsou smazána nebo fyzicky zlikvidována. Pro jiné účely Vaše osobní data nejsou používána.
 2. Osobní údaje jsou poskytovány v rámci vyřízení kupní smlouvy samozřejmě i přepravní společnosti GLS. Jedná se nejen o jméno a adresu, ale i o telefon a emailovou adresu, tyto slouží výhradně k informaci o stavu Vaší zásilky a případné koordinaci jejího doručení.
 3. V eshopu je možná platba na dobírku (částku vybírá přepravní společnost) nebo platba předem. Vaše bankovní údaje jsou zpracovávány jedině v případě, že odstoupíte od kupní smlouvy a sice v rozsahu nezbytně nutném a po dobu nezbytně nutnou pro provedení a prokázání peněžní transakce. Tyto osobní údaje jsou potřebné pro vrácení částky bezhotovostním převodem a jedná se tak o zpracování bez Vašeho vysloveného souhlasu.
 4. Využijete-li kontaktního formuláře na stránkách, vycházím z toho, že něco potřebujete. Musíte uvést emailovou adresu, jméno a případně Váš telefon. Tyto údaje budou po vyřízení Vašeho dotazu smazány.
 5. Zpřístupněny budou Vaše údaje také osobám, které jsou k tomu oprávněny ze zákona.
 6. Pro určité funkce stránek je nezbytné využívat tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou Vaším prohlížečem ukládány na Vašem počítači. Cookies umožňují, aby internetové stránky mohly být zobrazeny, byly stabilní a bezpečné.
 7. Na několika místech jsou používány tzv. session cookies. Ty jsou po ukončení Vaší návštěvy automaticky smazány. Používány jsou pouze cookies, které jsou nezbytně nutné pro technicky správné fungování e-shopu (např. že se produkty vložené do košíku zobrazí skutečně Vám a ne někomu jinému). Nejsou používány žádné sledovací cookies, které by sloužily k marketingovým a jiným analýzám.
 8. Na stránkách ze zásady nejsou instalovány žádné grafiky web bug, které by sledovaly jaké stránky navštěvujete, kdy je navštěvujete, z jakého regionu jste apod. a nejsou nainstalovány ani žádné sociální pluginy. To znamená, že sítě Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube atd. z těchto stránek nemohou získat žádné informace k Vaší osobě. Nejsou využívány ani služby Google Analytics nebo Google Adwords.
 9. Máte právo na informace o Vašich soukromých datech. Máte právo na  přístup ke svým osobním údajům, právo svůj souhlas odvolat, právo své  osobní údaje opravit či doplnit, právo požadovat omezení zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracování, právo požadovat  přenesení údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo být informován o porušení bezpečnosti, právo na výmaz osobních údajů.
  Pokud budete mít dotazy, přání, stížnosti nebo budete chtít uplatnit  výše uvedená práva, kontaktujte nás poštou na adresu sídla Ing. Radka Procházková, Oslavanská 99, 66491 Ivančice nebo e-mailem na info@living-puppets.cz.
  Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu a o vyřízení Vás budeme  informovat e-mailem. Mimo výše uvedená práva máte právo se v případě porušení povinností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. (www.uoou.cz)
 10. Tato ustanovení týkající se ochrany údajů jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších dodatků a předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecném nařízení o ochraně osobních údajů.
 11. Správce osobních údajů podle tohoto prohlášení o ochraně soukromí je:
Ing. Radka Procházková, Oslavanská 99, 66491 Ivančice, IČO 10881719
Telefon: 608 918 310, e-mail: info@living-puppets.cz


 
Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 1. 10. 2022.
Návrat na obsah